Jul 22

गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा… !!

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

आज गुरुपौर्णिमा, आमचे आद्य दैवत, विश्वावधूत, कृपाळू, त्रिगुणात्मक- त्रैमूर्ती श्री दत्तगुरू ह्यांच्या चरणी आमची एक अबोध भेट अर्पण… सर्व दत्तभक्तांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा… !!


Gurupurnima 2013
श्री गुरुदेव दत्त… !!

Date: 22 Jul 2013

Start Jap Online