Dec 05

दत्तजयंती निमित्त ई-बुक्सची अनुपम भेट

e-books

दि. 6 डिसेंबर 2014 मार्गशीर्ष पौणिमा "दत्तजयंती" ह्या मंगलमयी मुहूर्तावर आम्ही घेऊन येत आहोत सर्व भाविकांसाठी तीन ई-बुक्सचा संच..हे तीनही संच आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध होतील http://portal.myarpan.in ह्या आमच्या अधिकृत संकेतस्थळी..
श्री गुरुदेव दत्त ...!!!

Date: 05 Dec 2014

Start Jap Online